Thông tin nhà máy
There are no translations available.

H
SOUTH VINA hay Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản Miền Nam
SOUTH VINA được thành lập từ năm 2005 theo xu hướng phát triển chung của nền kinh tế toàn cầu.
  • Mặc dù chỉ mới được thành lập trong những năm gần đây, nhưng mục tiêu chính sách của công ty vẫn là : "Niềm tin, uy tín và chất lượng hàng đầu".
  • Để đạt hiệu quả tối ưu cho mục tiêu chính sách trên, công ty đã tiến hành đầu tư các trang thiết bị hiện đại, dây chuyền sản xuất khép kín và công nghệ cao đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Các chứng nhận đạt được
There are no translations available.

/Microsoft-Open-Linense-1.jpg
/Microsoft-Open-Linense-2.jpg
/Microsoft-Open-Linense-3.jpg
/BRC-2011.jpg
/HACCP--2011.jpg
/HACCP-CODEX-SGS.jpg
/IFS-2011.jpg
/ISO-17025---biological.jpg
/ISO-17025-Chemical.jpg
/ISO-22000.jpg
/GLoBal-GAP-FARM-1.jpg
/Global-GAP-CoC-1.jpg
/HALAL.jpg
MIC
MIC
MIC
BRC 2011
HACCP
HACCP CODEX(SGS)
IFS
ISO 17025 biological
ISO 17025 Chemical
ISO 22000
GLOBAL G.A.P. FARM
GLOBAL G.A.P. CoC
HALAL

Sản phẩm mới

Frozen Pangasiu...

White meat, skiless, boneless.

Frozen Pangasiu...

· White meat, skiless, boneless.

Breaded Pangasi...

First grade, Skinless, Boneless, Belly Flap-off

Untrimmed filet

· Pink meat, skinless, read meat on, untrimmed, belly flap on.

Frozen pangasiu...

· White meat, skinless, boneless, trimmed, belly flap off.

frozen Pangasiu...

frozen Pangasius block

Breaded Pangasi...

· First Grade Meat, Skinless, Boneless, Belly Flap-off

Light pink meat

Light pink meat, skinless, boneless, trimmed, belly flap off.

White meat

· White meat, skinless, boneless, trimmed, belly flap off.